Archives:

AVG Anti-Spyware 7.5.1.43 โปรแกรมป้องกันสปายแวร์

AVG Anti-Spyware : โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับการป้องกันสปายแวร์  โปรแกรมป้องกันภัยคุกคามที่กำลังมีการที่กำลังมีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก ไม่ว่าจะเป็น Trojans, Worms, Dialers, Hijackers, Spyware และ Keyloggers. โปรแกรม  AVG Anti-Spyware นี้จะทำหน้าที่ป้องกันโปรแกรมแอบแฝง ที่ไม่พึงประสงค์พวกนี้