Avira Free Antivirus 2013 13.0.0.2890

Advertisement

Avira Free Antivirus 2013Avira Free Antivirus 2013 13.0.0.2890 โปรแกรม Avira Free Antivirus (โปรแกรมสแกนไวรัสร่มแดง)ไม่เพียงเเต่เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสฟรีหรือโปรแกรมสแกนไวรัสฟรีที่มีคนนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเท่านั้น  มันยังเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมาก ด้วยการออกแบบปุ่มต่าง ๆ ของตัวโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ผู้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยความสามารถของโปรแกรม Avira Free Antivirus นี้ คือ สามารถลบ/กำจัดไวรัส, กำจัด  rootkits และสามารถลบเหล่ามัลแวร์อื่น ๆ ได้อีกมากมายทำไม? Avira Free Antivirus โปรแกรมนี้ผู้ใช้งานนับล้านถึงให้ความไว้วางใจโปรแกรมนี้
* เป็นโปรแกรมที่ได้รับรางวัล Award-winning protection ในการป้องกัน worms, Trojans และ spywar
* ใช้งานโปรแกรมทำงานเพียงสองคลิกเท่านั้น!…นี่เป็นการที่บอกว่าโปรแกรม Avira Free Antivirus ตัวนี้ใช้งานง่ายมาก การทำงานของตัวโปรแกรมไม่ซับซ้อน  โดยหากเราไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ด้านความมปลอดภัยก็ไม่จำเป็นตั้งค่าความปลอดภัยของโปรแกรมเพิ่มเติมเพราะโปรแกรมถูกตั้งให้ค่าเริ่มต้นที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว
* การป้องกันสำหรับระบบมีความเป็นส่วนตัว…โดยรุ่นล่าสุดของโปรแกรมป้องกันไวรัสฟรี (Avira Free Antivirus 2013 13.0.0.2890 ) นี้ ได้นำเอาระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับชีวิตออนไลน์ของผู้ใช้งาน ซึ่งโปรแกรมล่าสุดนี้จะสามารถรักษาความปลอดภัยข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเมื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและท่องเว็บต่าง ๆ

Avira Free Antivirus is not only one of the world’s most popular virus scanners, it’s also the easiest to use. With pushbutton convenience, this free program removes viruses, rootkits and other malware.

And that’s only half the story. With the exclusive SearchFree Toolbar, you’ll also maximize your safety on the web and block advertisers from tracking you online!

Avira Free Antivirus 2013 Screenshot 1

Avira Free Antivirus 2013 Screenshot 1

Avira Free Antivirus 2013 Screenshot 2

Avira Free Antivirus 2013 Screenshot 2

Developer: Avira
License : Freeware
Size: 100.71MB
OS : Windows 2000/XP/Vista/7
downloadgameDownload Avira Free Antivirus 2013

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>