Archives: โปรแกรมลบคุกกี้

BleachBit Portable 1.0

BleachBit Portable คือโปรแกรมสำหรับลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจากเครื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับดิสก์ให้มากขึ้น รักษาความเป็นส่วนตัวและลบขยะ ความสามารถของโปรแกรมมีหลายอย่าง เช่น ล้างแคช ลบคุกกี้ ล้างประวัติอินเทอร์เน็ต กำจัดไฟล์ชั่วคราว  ลบบันทึก และกำจัดไฟล์ขยะคุณไม่ทราบว่ามี โปรแกรมได้รับการออกแบบมาสำหรับระบบ Linux และ Windows การทำงานของโปรแกรมนั้นยังสามารถทำงานเป็นเหมือนแอพพลิเคชันทำงานร่วมกับ  Firefox, Internet Explorer, Adobe Flash, Google Chrome, Opera, Safari และอื่น ๆ