Archives: AntiAdwareSpyware

SpyZooka โปรแกรมระบบป้องกันสปายร์แวร์สมบูรณ์แบบ

SpyZooka:เป็นโปรแกรมที่เพรียบพร้อม สมบูรณ์แบบในการป้องกัน spyware (Protection spyware System) เพราด้วยโปรแกรมนี้มีคุณสมบัติเฉพาะในการป้องกัน spyware โดยตรง


Spyware Doctor 2010 โปรแกรมตรวจจับหาสปายแวร์ชั้นยอด

โปรแกรม Spyware Doctor 2010 ใช้งานง่ายมากเลยครับ เป็นโปรแกรมที่ป้องกันได้ทั้ง  spyware และ adware เลย โปรแกรม Spyware Doctor 2010 มีผู้ใช้งานกว่า 140 ล้านคนทั่วโลกเลยทีเดียวAVG Anti-Spyware 7.5.1.43 โปรแกรมป้องกันสปายแวร์

AVG Anti-Spyware : โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับการป้องกันสปายแวร์  โปรแกรมป้องกันภัยคุกคามที่กำลังมีการที่กำลังมีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก ไม่ว่าจะเป็น Trojans, Worms, Dialers, Hijackers, Spyware และ Keyloggers. โปรแกรม  AVG Anti-Spyware นี้จะทำหน้าที่ป้องกันโปรแกรมแอบแฝง ที่ไม่พึงประสงค์พวกนี้